All Items » » Bug #3856
Bug
Link Amoras logo in navigatie
ID: 3856Status: FixedVersion: 2.1Report Date: 1 March 2020Product: Resolution Date: 2 January 2020Resolution Version:
Reporter
Assignee
Description

De home link die op het Amoras logo zit in de navigatiebalk werkt niet.