Ons privacy beleid

Deze privacyverklaring is van Stichting AMORAS en van toepassing op alle activiteiten waarbij Stichting AMORAS betrokken is. Doordat bij de activiteiten van Stichting AMORAS persoonsgegevens betrokken zijn, is Stichting AMORAS verantwoordelijk voor de correcte verwerking hiervan.

Wanneer gaat u akkoord


Door akkoord te gaan met de privacyverklaring van Stichting AMORAS geeft u toestemming tot de verwerking en het bewaren van de benodigde gegevens bij het lid worden en/of bijwonen van activiteiten georganiseerd door Stichting AMORAS. Om lid te worden en/of de activiteiten bij te wonen rust de voorwaarde dat u met dit document akkoord gaat. U kunt op een later tijdstip uw toestemming intrekken of gebruik maken van: Uw rechten. Vermelden dat u uw toestemming intrekt kan door contact op te nemen. (Zie: Contactgegevens Stichting AMORAS)Bij evenementen zal er in het geval van kaartverkoop of lid worden verwezen worden naar de privacyverklaring. Wanneer dit proces is voltooid (u heeft betaald of bent lid) gaat u akkoord met de privacyverklaring.

Welke gegevens kunnen/worden verwerkt?

De gegevens die worden verwerkt kunnen verschillen per persoon, dit is afhankelijk voor welke activiteiten u Stichting AMORAS toestemming geeft. Onderstaande opsomming is een totaalbeeld van de mogelijk verwerkte gegevens die op u van toepassing zijn.

De mogelijk gevraagde en verwerkte gegevens door Stichting AMORAS:

Met welk doel worden uw gegevens verwerkt en verzameld?

Inschrijven bij de vereniging

De mogelijk gevraagde persoonsgegevens die bij de verkoop/aanmelding voor een evenement worden verzameld dienen voor de volgende doelen:

De foto’s worden met de volgende doelen gemaakt:

De mogelijk gevraagde persoonsgegevens die bij het inschrijven/aanmelden als hulp of deelnemer bij de introductieweek worden verzameld dienen voor de volgende doelen:

De mogelijk gevraagde persoonsgegevens die bij het inschrijven als deelnemer aan de studiereis
worden verzameld dienen voor de volgende doelen:

Wanneer u zich aanmeldt voor de studiereis zal er gevraagd worden om verschillende
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn van belang om vliegtickets te boeken indien dit nodig is. Na de
studiereis zullen deze gegevens vernietigd zo spoedig mogelijk vernietigd worden.

Zodra u vanuit een instelling, vereniging of bedrijf of elke andere vorm van een organisatie contact met ons opneemt worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de volgende doeleinden:

Verwerking bijzondere gegevens


Wanneer u zich aanmeldt voor de introductieweek zal er gevraagd worden naar mogelijke allergieën en mogelijk andere bijzonderheden. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn van belang om ervoor te zorgen dat de benodigde maatregelen genomen kunnen worden. Deze gegevens zullen alleen inzichtelijk zijn voor de introductiecommissie van Stichting AMORAS en zal bij noodzaak ook kunnen worden geraadpleegd door het bestuur van Stichting AMORAS. De introductiecommissie kan crewleden die in de periode van de introductieweek met u in aanraking komen ook hiervan op de hoogte stellen van deze bijzondere gegevens. Dit zal pas gebeuren nadat desbetreffend persoon een overeenkomst betreft omgansprotocol van Stichting AMORAS heeft ondertekent. De verwerking van de door ons verwerkte bijzondere gegevens (gezondheid) is gebaseerd op het recht om speciale begeleiding of bijzondere voorzieningen te kunnen treffen voor uw welzijn.


De bewaartermijn


Ledendatabase


De gegevens die worden gevraagd bij het inschrijven om lid te worden van Stichting AMORAS zullen voor een termijn van 5 jaar worden bewaard. Deze termijn is vastgesteld met de mogelijke duur van de studie die met 4 jaar normaal kan worden afgerond, echter is er een periode van 1 jaar meegenomen in de beslissing voor leden die mogelijk vertraging oplopen. Door de gekozen periode kunnen wij altijd een accurate ledendatabase bijhouden.

Evenementen


– Voor de gegevens die worden genoteerd voor het deelnemen aan een evenement wordt een bewaartermijn van 1 jaar gehanteerd. De bewaartermijn is gekozen om goede en duidelijke statistieken mee te kunnen maken waarvan de gegevens niet meer naar desbetreffende personen te herleiden zijn. Binnen Stichting AMORAS streven we erna om zo snel mogelijk dit te realiseren.

Relaties bedrijfsleven


De gegevens die zijn/worden verkregen worden bewaard tot 2 jaar nadat er geen contact meer is geweest tussen u en Stichting AMORAS. Voor de bewaartermijn voor deze gegevens wordt dus de criteria gebruikt benoemd in Hoofdstuk: Met welk doel worden uw gegevens verwerkt en verzameld? 

Indien gewenst kunt u beroepen op Uw rechten.Stichting AMORAS behoudt het recht om de plaatsgevonden correspondentie te bewaren/archiveren i.v.m. juridisch kunnen aantonen wat er is gecommuniceerd in geval van conflict.

Foto’s


Stichting AMORAS zal gemaakte foto’s die zijn gemaakt onder voorwaarde van de privacyverklaring mogen blijven gebruiken. Het recht de foto’s te blijven gebruiken blijft totdat u aangeeft dat desbetreffende foto’s waar u opstaat aangepast/verwijdert dienen te worden. (Zie: Uw rechten)

Gebruikte diensten


Stichting AMORAS gebruikt enkele diensten waar de gegevens gedeeltelijk of in het geheel worden gebruikt/beheerd. De gebruikte diensten zijn:

Naast de gebruikte diensten kan het voorkomen dat er wordt samengewerkt met een andere partij voor evenementen. Alleen als het echt noodzakelijk is zullen de benodigde worden gedeeld. Een voorbeeld hiervan is dat er een beveiliger bij de entrée staat die moet kijken of iemand zich heeft aangemeld.

Uw rechten


Welke rechten heeft u?


Wij verzamelen meerdere gegevens over u die wij graag actueel houden. U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw gegevens:


Hoe kunt u zich beroepen op deze rechten


Indien u gebruik wilt maken van bovengenoemde rechten kunt u contact opnemen via de aangegeven contactgegevens bij: Contactgegevens Stichting AMORAS. Hierbij in de titel van de mail vermelden van welk recht u gebruik wilt maken. Gelieve uw studentnummer vermelden zodat kan worden nagegaan dat u daadwerkelijk de persoon bent waarover betreffende gegevens gaan. Wanneer u contact opneemt betreft deze rechten zullen wij u binnen 4 weken een reactie sturen.


Nadere toelichting recht van verwijderen/vergeetrecht


Indien u gebruik maakt van het recht op verwijdering dient u aan te geven of en welke foto’s er van u online zijn gebruikt. Dit om te garanderen dat wij u onherkenbaar kunnen maken op de door u aangegeven foto’s of de juiste foto’s kunnen verwijderen.

Recht van klacht indienen


U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking/omgang van uw gegevens door Stichting AMORAS. Zo kan het zijn dat u ons niet zorgvuldig genoeg vindt of u bent niet tevreden met de reactie nadat u contact opnam met betrekking tot uw rechten. U kunt dan een klacht indienen door contact op te nemen met de autoriteit persoonsgegevens: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wijzigingen privacyverklaringAls Stichting AMORAS hebben wij het recht om deze privacyverklaring op elk moment aan te passen. Indien dit gebeurd zult u hiervan op de hoogte worden gebracht op het bij ons bekende e-mailadres. Indien u niet akkoord gaat kunt u zich beroepen op de aangegeven punten bij: Uw rechten.

Contactgegevens Stichting AMORAS

Indien u vragen heeft betreffende de wijze waarop Stichting AMORAS omgaat met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via email of u kunt kijken of iemand aanwezig is in ons lokaal. (B2.12)

Stichting AMORAS

Compare