Alles over je opleiding

Jouw rechten en plichten

Als student mag en moet je misschien meer dan je denkt. Maar in de berg van reglementen is het vaak lastig om dit allemaal te weten. Twee documenten zijn voornamelijk belangrijk. Het studenten statuut en het opleidingsstatuut.

Bekijk de video voor meer informatie over deze reglementen.

Het studenten statuut

Het studentenstatuut gaat over reglementen (rechten en plichten) die bij jouw als student van toepassing zijn. Hier staan reglementen over studiebegeleiding en -voorzieningen, collegegeld en gedragsregels.

Bekijk het studentenstatuut

Opleidingsstatuten

In de opleidingsstatuten staan reglementen over jouw studie. Hierin staat wat jij gaat doen tijdens je opleiding, welke tentamens jij moet maken en meer. Indien je bijvoorbeeld onenigheid hebt met je docent, zijn vaak deze documenten van toepassing.

Bekijk de opleidingsstatuten

Klachten en geschillen

Indien je bijvoorbeeld niet eens bent met je cijfers of je hebt problemen met een docent kun je contact opnemen met verschillende bureau’s binnen de HAN.

Voor algemene zaken kun je contact opnemen met bureau klacht en geschil.

Indien je niet eens bent met je uitslag van je tentamen of iets anders gerelateerd aan je tentamen. En je komt er niet uit met je docent. Kun je contact openemen met  de examencommissie.

Compare